مدیران کل پیشین

احسان چیت ساز

دکتر احسان چیت ساز

عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی

مسئولیت‌های بعدی: معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان، معاون توسعه بازار پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

دکتر رضوان حکیم‌زاده

عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مسئولیت بعدی: معاون مقطع ابتدایی وزیر آموزش و پرورش

 

دکتر ناهید پوررستمی

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان

مسئولیت بعدی: مدیر کل برنامه‌ریزی بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری