تنوع بخشی به منابع درآمدی

 

نشست تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه در تاریخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ با همکاری اداره کل برنامه ریزی و تحول سازمانی و پارک علم و فناوری دانشگاه برگزار شد.<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل